Block Overview

Pool Valid Shares Invalid Shares Total Blocks
adcoin 47264 1142 0
aricoin 1881280 4540 1216
batcoin 208150 868 211
blazercoin 21021 62 3
bolivarcoin 134619 472 10
caliphcoin 101845 149 337
chancoin 1511018 2496 69
checoin 1404016 3536 1383
cometcoin 3257 1 0
communitycoin 21882 39 109
cryptolottotoken 1538135 8173 11551
elacoin 4983698 157770 6243
eottoken 624783 12513 204
japancoin 83719 627 179
levocoin 1065920 17936 1314
lycancoin 41200 246 348
maxcoin 596746 3305 47
octocoin 4084988 29853 6198
petrodollar 30 52 0
pnccoin 122574 360 385
pura 629709 38400 20
qubitcoin 3297566 233452 62007
slothcoin 879998 10067 5325
unicoin 139373 684 462

Blocks

Pool Pending Blocks Confirmed Blocks Orphaned Blocks
adcoin 0 0 0
aricoin 10 1187 19
batcoin 0 205 6
blazercoin 0 3 0
bolivarcoin 0 10 0
caliphcoin 19 318 0
chancoin 0 64 5
checoin 19 1207 157
cometcoin 0 0 0
communitycoin 5 104 0
cryptolottotoken 74 11435 42
elacoin 131 6018 94
eottoken 0 202 2
japancoin 0 174 5
levocoin 59 1249 6
lycancoin 0 339 9
maxcoin 0 43 4
octocoin 52 6101 45
petrodollar 0 0 0
pnccoin 19 331 35
pura 0 20 0
qubitcoin 178 59988 1841
slothcoin 8 5279 38
unicoin 0 455 7

Pool Stats

Pool Algo Workers Valid Shares Invalid Shares Total Blocks Pending Confirmed Orphaned Hashrate
adcoin scrypt 1 47264 1142 0 0 0 0 27.96 KH
aricoin scrypt 2 1881280 4540 1216 10 1187 19 2.86 GH
batcoin scrypt 0 208150 868 211 0 205 6 0.00 KH
blazercoin scrypt 0 21021 62 3 0 3 0 0.00 KH
bolivarcoin x11 0 134619 472 10 0 10 0 0.00 KH
caliphcoin sha256 0 101845 149 337 19 318 0 0.00 KH
chancoin scrypt 3 1511018 2496 69 0 64 5 579.10 MH
checoin sha256 1 1404016 3536 1383 19 1207 157 9.28 TH
cometcoin scrypt 0 3257 1 0 0 0 0 0.00 KH
communitycoin sha256 0 21882 39 109 5 104 0 0.00 KH
cryptolottotoken sha256 5 1538135 8173 11551 74 11435 42 18.56 TH
elacoin scrypt-n 2 4983698 157770 6243 131 6018 94 11.34 MH
eottoken scrypt 0 624783 12513 204 0 202 2 0.00 KH
japancoin scrypt 0 83719 627 179 0 174 5 0.00 KH
levocoin x11 1 1065920 17936 1314 59 1249 6 21.53 GH
lycancoin scrypt 0 41200 246 348 0 339 9 0.00 KH
maxcoin keccak 0 596746 3305 47 0 43 4 0.00 KH
octocoin scrypt 2 4084988 29853 6198 52 6101 45 50.00 MH
petrodollar sha256 0 30 52 0 0 0 0 0.00 KH
pnccoin scrypt 0 122574 360 385 19 331 35 0.00 KH
pura x11 0 629709 38400 20 0 20 0 0.00 KH
qubitcoin qubit 1 3297566 233452 62007 178 59988 1841 1.50 GH
slothcoin keccak 0 879998 10067 5325 8 5279 38 0.00 KH
unicoin sha256 0 139373 684 462 0 455 7 0.00 KH